Facebook pixel

GDPR

V prípade ak ste návštevníkom našej stránky,  našim zákazníkom, odberateľom noviniek,  zverujete nám vaše osobné údaje. My zodpovedne pristupujeme k vašim údajom, zodpovedáme za ich ochranu a zabezpečenie. Preto prosíme všetkých, aby ste sa oboznámili s ochranou osobných údajov, zásadami a s právami, ktoré máte v súvislosti s Nariadením Európskeho parlamentu a rady EU 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov.

Cookies

Cookies budú spracovávané len na základe vášho súhlasu, môžete používanie Cookies na vašom počítači aj zakázať, ba dokonca môžete naše internetové stránky prechádzať aj v režime, ktorý neumožňuje zbieranie osobných údajov (napr. režim inkognito.)Cookies sú informácie, ktoré stránka ukladá v prehliadajúcom zariadení, ktoré sa môžu použiť na štatistické údaje, cielené reklamy, sledovanie online aktivity, používateľské preferencie, prispôsobenie prostredia pre používateľa.

Prevádzkovateľom osobných údajov a ich zástupcov je spoločnosť Terézia Jančeková MEDUSAKER IČO: 37388495, DIČ: 1020083493, miesto podnikania: Hattalova 373/3, 02901 Námestovo, prevádzka Štefániková 258/36, Námestovo, tel. kontakt 0905 358 170 mail: medusaker@medusaker.sk.

Týmto prehlasujeme, že ako správca vašich osobných údajov spĺňame všetky zákonné povinnosti, ktoré si vyžaduje platná legislatíva, najmä zákon č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len zákon ).

Aké osobní údaje zhromažďujeme?

Počas vašej návštevy na našej internetovej stránke alebo počas vašej komunikácie, môžeme zhromažďovať nasledovné údaje:

  • Osobné informácie, meno a priezvisko, dátum narodenia, pohlavie
  • kontaktné informácie, adresu, vrátane emailovej adresy.
  • oblasť záujmov, profesijné zameranie
  • Ďalšie informácie týkajúce sa zákazníckych prieskumov/spätnej väzby.
  • Informácie o platbách vrátane čísla kreditnej/debetnej karty alebo iných finančných údajov.
  • Informácie o účte vrátane používateľského mena a šifrovaného hesla.
  • Informácie o produktoch, ktoré používate.